فروش ویژۀ محصولات حضور و غیاب

پرفروش ترین محصولات حضور و غیاب

جدیدترین محصولات حضور و غیاب

راهنمای انتخاب محصولات حضور و غیاب

 

نرم افزارهای حضور و غیاب

         
 

A5 Lite

 

A5 Pro

 
 

تحت ویندوز (با امکانات محدود)

رایگان (به همراه دستگاه ارائه می گردد.)

تک کلاینت

مناسب جهت مجموعه های کوچک

امکان ارسال sms به پرسنل و مدیران به ازای رخدادهای تعریف شده

جزییات بیشتر

 

تحت ویندوز

تک کلاینت

پشتیبانی از انواع شیفت

امکان دریافت انواع گزارشات

امکان طراحی و دریافت خروجی جهت نرم افزارهای حقوق و دستمزد

مناسب جهت مجموعه های کوچک و متوسط

امکان ارسال sms و Email به پرسنل و مدیران به ازای رخدادهای تعریف شده

جزییات بیشتر

 
 
 

T5

 

TWF

 
 

ویندوز تحت شبکه

تعداد کلاینت به درخواست مشتری

پشتیبانی از انواع شیفت

امکان دریافت انواع گزارشات

امکان طراحی و دریافت خروجی جهت نرم افزارهای حقوق و دستمزد

امکان تعریف انواع قوانین

امکان مشاهده آنلاین ترددها توسط مدیران

مناسب جهت مجموعه های متوسط و بزرگ

جزییات بیشتر

 

تحت وب

کارکرد به همراه نرم افزار T5

امکان مشاهده آنلاین ترددها توسط مدیران و پرسنل تحت وب

امکان ثبت درخواست ماموریت، مرخصی و ثبت تردد تحت وب با امکان تعریف سطوح تائید و گرددش کار

مناسب جهت مجموعه های متوسط و بزرگ

جزییات بیشتر

 
 
 

TimeApp

 
 
 
 
 

Android و iOS

امکان مشاهده آنلاین ترددها توسط مدیران و پرسنل بر روی موبایل و تبلت

امکان ثبت درخواست ماموریت، مرخصی و ثبت تردد از طریق موبایل و تبلت

مناسب جهت مجموعه های متوسط و بزرگ

جزییات بیشتر

     
 
 

Link5

 

Photo Online

 
 

تحت ویندوز

امکان مدیریت دستگاههای حضور و غیاب

امکان دریافت آنلاین رکوردهای تردد دستگاههای حضور و غیاب و انتقال به سایر پایگاه داده ها

مناسب جهت مجموعه های با اتوماسیون و یا نرم افزار حضور و غیاب مستقل

جزییات بیشتر

 

تحت ویندوز

امکان نمایش آنلاین تصاویر پرسنل جهت مانیتورینگ و نظارت تردد

جزییات بیشتر