فروش ویژۀ محصولات حضور و غیاب

پرفروش ترین محصولات حضور و غیاب

جدیدترین محصولات حضور و غیاب

راهنمای انتخاب محصولات حضور و غیاب

 

دستگاههای حضور و غیاب تشخیص چهره، اثرانگشت و کارت بدون تماس (سری Green Label)

 

G3 (Green Label)

     
 

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

صفحه نمایش لمسی

دوربین عکسبرداری داخلی
TCP/IP / USB Host / USB Client

باطری داخلی

خروجی رله (در بازکن) و کنترل تردد کامل

قابلیتهای اختیاری : WiFi / GPRS

سنسور اثرانگشت SilkID

     
         

دستگاههای حضور و غیاب تشخیص چهره، اثرانگشت و کارت بدون تماس (سری MB)

         
 

MB-908 (uFace 800)

 

MB-906 (uFace 602)

 
 

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

صفحه نمایش لمسی

دوربین عکسبرداری داخلی
TCP/IP / USB / RS485 / RS232

باطری داخلی

خروجی رله (در بازکن) و کنترل تردد کامل

قابلیتهای اختیاری : WiFi / GPRS

 

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

صفحه نمایش لمسی

دوربین عکسبرداری داخلی
TCP/IP / USB / RS485 / RS232

باطری داخلی

خروجی رله (در بازکن) و کنترل تردد کامل

قابلیتهای اختیاری : WiFi / GPRS

 
 
 
 
 
 

MB-202 (SilkBio-100TC)

 
     

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

صفحه نمایش رنگی

دوربین عکسبرداری داخلی

TCP/IP / USB / RS485 / RS232

باطری داخلی

خروجی رله (در بازکن) و کنترل تردد کامل

سنسور اثرانگشت SilkID

 
 
 

MB-360

 

MB-160

 
 

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

صفحه نمایش رنگی

دوربین عکسبرداری داخلی

خروجی رله (در بازکن)

TCP/IP / USB

 

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

صفحه نمایش رنگی

دوربین عکسبرداری داخلی

خروجی رله (در بازکن)

TCP/IP / USB

 

دستگاههای حضور و غیاب تشخیص چهره و کارت بدون تماس (سری MP)

         
 

MP-53 (KF-160)

 

MP-51

 
 

تشخیص چهره / کارت

صفحه نمایش رنگی

خروجی رله (در بازکن)

TCP/IP / USB

 

تشخیص چهره / کارت

صفحه نمایش لمسی

TCP/IP / USB

خروجی رله (در بازکن)

قابلیت اختیاری : WiFi

 
         

دستگاههای حضور و غیاب تشخیص چهره (قدیمی / توقف تولید)

         
 

MB-800 (iFace 800)

 

MB-300 (iFace 402)

 
 

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

صفحه نمایش لمسی

TCP/IP / USB / RS485 / RS232

باطری داخلی

خروجی رله (در بازکن)

قابلیتهای اختیاری : WiFi / GPRS

 

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

صفحه نمایش لمسی

TCP/IP / USB / RS485 / RS232

باطری داخلی

خروجی رله (در بازکن)

قابلیتهای اختیاری : WiFi / GPRS

 
 
 

(MB-200 (iFace 302

 

MB-201

 
 

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

صفحه نمایش لمسی

TCP/IP / USB / RS485 / RS232

باطری داخلی

خروجی رله (در بازکن)

قابلیتهای اختیاری : WiFi / GPRS

 

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

صفحه نمایش رنگی

دوربین عکسبرداری داخلی

TCP/IP / USB

 
 
 

MP-52

     
 

تشخیص چهره / کارت

صفحه نمایش رنگی

TCP/IP / USB