فروش ویژۀ محصولات حضور و غیاب

پرفروش ترین محصولات حضور و غیاب

جدیدترین محصولات حضور و غیاب

راهنمای انتخاب محصولات حضور و غیاب

 

دستگاههای حضور و غیاب با کارتخوان بدون تماس

         
 

HP-510

 

HP-310

 
 

کارتخوان بدون تماس

صفحه نمایش رنگی

TCP/IP / USB / RS485 / RS232

خروجی رله و سیستم کامل کنترل تردد

 

کارتخوان بدون تماس

صفحه نمایش رنگی

TCP/IP / USB / RS485 / RS232

 
 
 

EP-810

     
 

کارتخوان بدون تماس

TCP/IP / USB / RS485 / RS232