فروش ویژۀ محصولات حضور و غیاب

پرفروش ترین محصولات حضور و غیاب

جدیدترین محصولات حضور و غیاب

راهنمای انتخاب محصولات حضور و غیاب

 

پنل های کنترل تردد

         
 

inBio-460
 
inBio-260
 
 

4 درب 4 سنسور (ورودی و خروجی)

امکان اتصال سنسورهای اثرانگشت و کارتخوان

TCP/IP / RS485

پورت ورودی Wiegand

امکان تعریف جدول زمانی

 

2 درب 2 سنسور (ورودی و خروجی)

امکان اتصال سنسورهای اثرانگشت و کارتخوان

TCP/IP / RS485

پورت ورودی Wiegand

امکان تعریف جدول زمانی

 
 
 
inBio-160
     
 

1 درب 1 سنسور (ورودی و خروجی)

امکان اتصال سنسورهای اثرانگشت و کارتخوان

TCP/IP / RS485

پورت ورودی Wiegand

امکان تعریف جدول زمانی