دستگاههای حضور و غیاب تشخیص چهره دستگاههای حضور و غیاب تشخیص چهره

دستگاههای حضور و غیاب تشخیص چهره

 

MB-300


MB-200

 

MP-51

 

دستگاههای حضور و غیاب اثرانگشتی و کارتی مجهز به دوربین عکسبرداری داخلی

 

HB-1100

 

HB-730

 

HB-630

 
             
 

HB-530

         

دستگاههای حضور و غیاب اثرانگشتی و کارتی سری HB

 

HB-1200

 

HB-430

 

HB-330

 
             
 

HB-130

 

HB-900

     

دستگاههای حضور و غیاب اثرانگشتی و کارتی سری EB

 

EB-920

 

EB-820

 

EB-720

 
             
 

EB-420

 

EB-320

 

EB-141

 
             
 

EB-120

 

EB-110

     

دستگاههای حضور و غیاب اثرانگشتی رومیزی

 

EB-102

 

EB-100

     

دستگاههای حضور و غیاب کارتی

 

HP-510

 

HP-310

 

EP-810

 

دستگاههای کنترل تردد (Access Control)

 

MBA-81

 

BioA-79

 

BioA-77

 
             
 

RFA-54

         

پنل های کنترل تردد

 

inBio-460

 

inBio-260

 

inBioA-160

 

سیستم مانیتورینگ شرایط محیطی

 

BMS-SMS

         

نرم افزارها

حضور و غیاب نسخه A5 Lite

حضور و غیاب نسخه A5 Pro

حضور و غیاب نسخه T5

حضور و غیاب نسخه My Time

نرم افزار مدیریت دستگاههای حضور و غیاب نسخه Link5

نرم افزار رستوران نسخه R5

نرم افزار اماکن ورزشی نسخه S5