اخبار
 
20 بهمن 1394

شناسه کاربری به چه معنا است؟

شناسه کاربری به چه معنا است؟

شناسۀ کاربری برای هر شخص منحصربه‌فرد بوده و بر روی دستگاه و نرم‌افزار حضوروغیاب یکسان است.
توجه کنید که پس از ثبت نهایی کاربر امکان تغییر و ویرایش شناسه بر روی دستگاه وجود ندارد. در صورت نیاز به تغییر شناسۀ هر شخص می‌بایست شمارۀ کاربری قبلی وی حذف گردد.

توجه! با حذف شناسه کاربری اطلاعاتِ تردد مربوط به آن شناسه بر روی دستگاه باقی‌ خواهد ماند؛ بنابراین برای دستیابی به داده‌های ترددِ این شناسه می‌بایست دوباره کاربری با همان شناسه تعریف شود و ترددهای شناسۀ مزبور از روی دستگاه "فراخوانی" گردد.

تصاویر
  • شناسه کاربری به چه معنا است؟