جدیدترین محصولات


 

MB-203 (SilkBio-101TC)

 

MP-53 (KF-160)

 
 

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

صفحه نمایش رنگی

صفحه کلید لمسی

دوربین عکسبرداری داخلی

TCP/IP / USB / RS485 / RS232

باطری داخلی

خروجی رله (در بازکن) و کنترل تردد کامل

سنسور اثرانگشت SilkID

 

تشخیص چهره / کارت

صفحه نمایش رنگی

خروجی رله (در بازکن)

TCP/IP / USB

 
 
 

MB-360

 

MB-160

 
 

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

صفحه نمایش رنگی

دوربین عکسبرداری داخلی

خروجی رله (در بازکن)

TCP/IP / USB

 

تشخیص چهره / اثرانگشت / کارت

صفحه نمایش رنگی

دوربین عکسبرداری داخلی

خروجی رله (در بازکن)

TCP/IP / USB